Het liefst houden we elk jaar een aantal keer een technische avond voor klanten. In de nasleep van Corona kan dat nog even niet – gelukkig is er nog ons blog waarop we dan schrijven kunnen.

Dit keer een korte (probeer ik) uiteenzetting over een paar onderdelen waar nogal eens verwarring over ontstaat, namelijk de verschillende aandrijfriemen in de auto.

Aandrijfriemen zijn al sinds de uitvinding van het spinnewiel aanwezig op en in allerlei machines, technische apparaten en natuurlijk motorvoertuigen. Wij beperken ons ditmaal tot de aandrijfriemen in personenauto’s en bestelbussen zoals we ze vaak zien bij Dorpsgarage Odoorn voor onderhoud en reparatie’s.

De meeste moderne auto’s hebben meerdere aandrijfriemen aan boord. Deze hebben verschillende namen en worden gebruikt om onderdelen in en aan de motor aan te drijven. De beweging is altijd een draaiende beweging, en vind zijn oorsprong bij de motor zelf. Dus: Draait de motor niet, dan staan alle aandrijfriemen ook stil.

We gaven al aan, dat er riemen in de motor zitten maar ook aan de motor. Hierin zit ook meteen het grootste verschil in veel opzichten. We leggen ze hier bij wijze van spreken onder een vergrootglas.

In de motor vinden we de distributieriem. Bij sommige motoren komt meer dan één distributieriem voor. Deze zit of zitten bij vrijwel alle motoren aan de zijkant van de motor aangebouwd.

Wat doet een distributieriem: Distributieriemen drijven de inwendige basisonderdelen van de motor zelf aan. (heul technisch: dit zijn meestal krukas, nokkenas, oliepomp en soms één of meerdere balansassen, inspuitpomp of waterpomp)

De distributieriem zit altijd achter een afdekkap van kunststof of een metaalsoort weggewerkt. Dit dient ter bescherming van vervuiling of beschadiging van buitenaf. Breekt een distributieriem, dan staat de motor in alle gevallen meteen stil en is de kans groot dat de motor inwendige motorschade opgelopen heeft. Dit valt te voorkomen door de distributieriem tijdig te vervangen en bij onderhoud erop te letten dat de afdekking in tact is.

De distributieriem wordt ook wel de getande riem genoemd; stel je hierbij een riem voor als een leren riem (kledingstuk) met tanden in de breedte. De distributieriem is gemaakt van rubber met diverse verstevigingen erin verwerkt van natuurlijke en synthetische vezels. In plaats van deze rubberen riem komt ook een distributieketting voor. Voordeel van een distributieriem ten opzichte van een distributieketting, is dat de krachtoverbrenging geruislozer is en dat er een minder grote massa in beweging is dan bij de ketting die van een vrij zware staalkwaliteit gemaakt wordt.

De lagere massa van een distributieriem brengt met zich mee dat de verliezen in een motor lager zijn, waardoor de motor zuiniger presteert en minder vervuiling teweeg brengt. Daarom zijn er steeds meer moderne motoren die voorzien zijn van een riem in plaats van een ketting voor de krachtdistributie in de motor.

Echter heeft de distributieketting ook zijn eigen voordelen, met name de langere termijn voordat deze vervangen dient te worden is een groot voordeel. Nadelen zoals hierboven al genoemd; ook kan een distributieketting uitrekken door slijtage en zijn er vrij recent bepaalde auto’s op de markt waarbij fabricagefouten leiden tot oprekken van de distributieketting met alle gevolgen van dien – in tegenstelling tot de onderhoudsvrije motor uit de reclamespot.

Tot zo’n 10 jaar geleden draaide een distributieriem altijd in zijn eigen droge, schone ruimte achter het afdekkapje of deksel. Maar tegenwoordig zijn er meer en meer motoren ontworpen waarbij we spreken van een “natte distributieriem” waarbij het deksel vloeistofdicht ontworpen is zodat de riem in de motorolie draait. Dit alles voor nog lagere inwendige weerstand, betere prestaties, minder geluid en minder miliebelasting en emissies. De zogeheten “natte distributieriem” is natuurlijk een geweldige uitvinding, wel is het ongelooflijk gevoelig voor de kwaliteit van de motorolie waar deze in ronddraait. Gaat de motorolie achteruit doordat deze te oud wordt, wordt er verkeerde olie bijgevuld, of zijn er storingen in de motor die de oliekwaliteit negatief beïnvloeden, dan heeft dit zijn weerslag op de conditie en levensduur van de distributieriem.

Riemen buiten de motor zijn de goede, oude V-snaar en de multiriem. De V-snaar draagt de naam V-snaar vanwege de vorm die lijkt op de letter “V”. De V-snaar zit vrijwel altijd naast de distributieriem, maar dan buiten het deksel en is dan ook gewoon te zien wanneer je onder de motorkap kijkt. Tegenwoordig is de V-snaar steeds vaker vervangen door de multiriem. De multiriem lijkt nog het meest op een aantal V-snaren, maar dan hele kleine die aan elkaar gelijmd zijn in de breedte. Daarom is de alternatieve naam “Geribde riem” misschien duidelijker: Terug naar de riem van onze kleding: bij de multiriem staan de tanden dan in de lengte van de riem naast elkaar.

De multiriemen en V-snaren komen in de meeste gevallen voor in iets grotere aantallen dan distributieriemen, vele motoren hebben 2 multiriemen naast de motor of zelfs 3 of 4. Ook zijn er combinaties waarbij een V-snaar naast een multiriem draait.

Wat doet een multiriem of V-snaar: deze drijft de machines of aggregaten aan, die aan de motor gemonteerd zijn. Zo kan een multiriem zorgen voor aandrijving van waterpomp, luchtpomp, stuurbekrachtigingspomp, dynamo, airco-compressor, brandstofpomp.

Een distributieriem, V-snaar en ook een multiriem hebben in de meeste gevallen een door de autofabrikant opgegeven vervangingstermijn. Meestal blijft alles binnen deze termijn voor de volle 100 procent werken, maar natuurlijk gaat niet altijd alles zoals de fabrikant graag in haar kristallen bol zou voorzien. Neem daarom bij twijfel altijd op tijd contact met de autogarage op. Immers: voorkomen is beter dan genezen, en doorrijden tot de auto strand komt altijd op het verkeerde moment en levert meer dan eens onnodig hoge kosten op.

Hoe leuk we als techneuten het herstellen van een heftige motorschade ook vinden: motorschade als gevolg van een falende aandrijfriem wil je voorkomen.

Reacties of feedback naar aanleiding van dit blog? Altijd welkom! Kom gerust langs of gebruik onze contactpagina.