Er was eens… Een Mercedes SLK 230 compressor met een slechte katalysator…

Het binnenwerk van deze katalysator was defect, wat niet alleen een rammelend geluid teweeg bracht maar ook als gevolg had dat de emissie-eisen niet gehaald konden worden. Tenslotte hield de auto af en toe in – waarschijnlijk omdat het losgelaten stukje in de katalysator de rest van de uitlaat verstopte.

Er word een nieuwe katalysator gemonteerd en een proefrit gemaakt. De auto rijdt rammelvrij, en wordt daarop weer aan de klant meegegeven.

Enkele weken later krijgen we echter bericht: de auto valt niet normaal meer te rijden en een ander garagebedrijf waar de auto in de buurt was heeft al een onderhoudsbeurt gedaan en een lambdasonde en luchtmassameter vervangen. Omdat dit de klachten helaas niet oplost, heeft men advies ingewonnen bij een Mercedes-garage. Deze adviseert om de door ons gemonteerde katalysator te vervangen voor een exemplaar waar een Mercedes-logo in staat, “want deze SLK’s zijn erg gevoelig”.

We raden de klant aan naar ons toe te komen voor diagnose, leenauto en natuurlijk garantie mocht de eerder gemonteerde katalysator de oorzaak blijken.

Op het moment dat de auto gebracht wordt, loopt de motor vrij goed en branden er geen lampjes op het dashboard. De klant heeft gelukkig goed opgelet en kan ons vertellen dat de lampjes van BAS/ESP hebben gebrand. Met grote regelmaat loopt de motor ook zo slecht, dat er niet normaal mee te rijden valt.

We lezen de auto uit, en een aantal computers (van remsysteem, motor en automaat) geven een “lage boordspanning” storing. Dit is de reden dat het BAS/ESP-lampje gaat branden. Hiervoor meten we diverse spanningsverlizen tussen massaverbindingen en de regelapparaten (de computers) uit, en maken we diverse massapunten schoon en behandelen deze met anti-corrosie-copntactspray.

Vervolgens komen we bij de motorregeling een aantal diverse storingen tegen, die samen in de richting van de mengselbereiding wijzen. Dat kan lastig te vinden zijn, omdat er nogal wat onderdelen samen verantwoordelijk zijn voor de mengselbereiding. (mengselbereiding is de verhouding tussen de hoeveelheid lucht en de hoeveelheid brandstof die de motor in gaat en nodig voor een efficiënt lopende motor).

We zetten slaan de gevonden storingen in onze uitleescomputer op, en wissen het storinggeheugen van de auto. Vervolgens maken we een proefrit, om te beoordelen welke storingen meteen opnieuw door de auto worden opgeslagen en welke storingen misschien nog in het geheugen aanwezig waren voordat er eerdere reparaties werden uitgevoerd.

Na een proefrit van 10 kilometer rijdt de auto nog prima. Er wordt met de testkast gekeken wat voor waardes er bij het motorregelapparaat binnenkomen. Ondanks dat de auto zelf dit niet als storingen herkend, valt op dat de berekende motorbelasting (aan de hand van het heersende motorvacuüm in het inlaatspruitstuk) aan de hoge kant is en dat de signalen van de uitlaatgassensor wat aan de trage kant zijn.

Na een proefrit van ruim 20 kilometer komt er meer aan het licht: de auto loopt stationair niet meer op een vast toerental maar “galoppeerd” op en neer en slaat nog net niet af, en tijdens het rijden houdt de auto ook merkbaar in.

De lampjes van BAS/ESP zijn niet meer gaan branden, en uitlezen van het remsysteem (waar het ESP (electronisch stabiliteits programma) ook deel van uitmaakt) geeft ook geen storingen meer in deze systemen.

De motor daarentegen heeft wèl de nodige foutcodes opgeslagen, deze verwijzen allemaal naar een foutieve mengselbereiding. We controleren:

  • Lekkage van het inlaatspruitstuk
  • Lekkage van het gasklephuis
  • Lekkage van het smoorklephuis (dit is een soort afblaasklep voor wanneer niet alle door de compressor opgepompte lucht nodig is bij rijden in deellast etc.)
  • Conditie van bougies, luchtfilter carterontluchting

Hierbij lijkt het meeste in orde. Wel nodig:

  • Schoonmaken van aanslag op het smoorklephuis en het gasklephuis
  • Vervangen van een hele hoop poreuze, uitgedroogde rubberen vacuümslangen
  • Aan de tankinhoud toevoegen van brandstofsysteemreinigers
  • Luchtfilter vervangen

Na deze reparaties wordt nogmaals proefgereden. De auto reageert nu in alle omstandigheden alerter op gas geven, maar loopt – eenmaal warmgereden – nog steeds knap beroerd stationair.

Nogmaals naar de ingaande signalen naar de computer kijken levert weer een traag signaal van 1 van de uitlaatgassensors (lambdasondes) op. In overleg met de eigenaar wordt een origineel exemplaar besteld. Nadat deze gemonteerd is, hebben we een signaal op het scherm wat met normale snelheden reageert op het lopen van de motor. Hierbij blijkt de gemeten mengselverhouding dusdanig af te wijken van wat dit behoort te zijn, dat de kans groot is dat er een lekkage van uitlaatgassen in de cilinderkop of in het uitlaatspruitstuk aanwezig is. In de cilinderkop kom je niet zo eenvoudig, we voeren een eenvoudige test uit door de olievuldop los te draaien met lopende motor. Hierbij mag niet teveel druk op de dop staan – deze test verloopt goed. Volgende controle: Uitlaatspruitstuk. Dit valt het beste te controleren na demontage van de compressor / het smoorklephuis. Zodra deze onderdelen aan de kant gesleuteld zijn, ontdekken we een paar minimale zwarte leksporen langs de aan elkaar gelaste delen van het uitlaatspruitstuk. Als gevolg van deze lekkage meet de uitlaatgassensor een verkeerd mengsel, waarop de computer besluit meer brandstof in te spuiten. Direct gevolg hiervan is dat de mengselverhouding niet meer klopt, resulterend in een slecht lopende motor. Indirect gevolg hiervan (langere termijn) is een hoger brandstofverbruik en een katalysator die verbrand – er is immers te veel onverbrande brandstof in de uitlaat gekomen.

Na montage van nieuwe uitlaatspruitstukken en dichtbouwen van de gedemonteerde aanbouwdelen worden ook nog de aandrijfriemen van compressor, aircopomp, dynamo en stuurbekrachtiging met de bijbehorende spanrollen en geleiderollen vervangen. Deze maakten een hoop bijgeluiden omdat de lagers van de vrijloopwielen versleten waren. Hierna maken we een aantal proefritten, waarbij de auto ook een nacht moet blijven staan om deze de volgende dag ook nogmaals met koude motor te kunnen beoordelen.

Na meer als 50 kilometer zijn we 100% zeker van: Deze SLK rijdt weer zoals het hoort! Enige tijd nadat de klant de auto heeft opgehaald krijgen we een bericht: De SLK heeft nog nooit zo lekker gereden sinds de aankoop!

Vermoedelijk was het uitlaatspruitstuk al langere tijd lek, en zijn er eerder onderdelen defect geraakt (katalysator) of onnodig vervangen (luchtmassameter en lambdasonde) vanwege dezelfde oorzaak…