De laatste tijd komen wij vaak schade’s aan uitlaatgasturbo’s tegen. Vaak niet nodig…Waarom komen wij bij Dorpsgarage Nieuw-Buinen steeds vaker storingen aan de turbo en defecte turbo’s tegen? Storingen als “turbodruk te laag”, “laaddruk onder drempelwaarde”, “roetfilter te grote massa” en zelfs “laadlucht sensor omlaag gevallen” komen meer dan eens in onze werkplaats voor.

De reden hiervan is tweeledig: Ten eerste is Dorpsgarage Nieuw-Buinen aangesloten bij het programma Turbo Partner, waardoor we nooit “nee” hoeven te verkopen als het om schade aan turbo’s of storingen aan de turbo gaat. Door opgedane praktijkervaring en de juiste kennis voor diagnose aan de turbo kunnen we elke “turbostoring” oplossen. Een tweede reden is simpel: Vrijwel alle dieselmotoren zijn tegenwoordig turbodiesel, en ook het overgrote deel van alle benzinemotoren is van een uitlaatgasturbo voorzien.

Deze turbo’s zijn erg gevoelig voor storingen, zodat dan ook meer dan eens auto’s met storingen aan turbo, uitlaatsysteem en roetfilters onze werkplaats binnenkomen.

Waarom zijn deze turbo’s zo veel toegepast, als ze zo gevoelig zijn?

Daarvoor moeten we een beetje in de achterliggende techniek duiken:

Om een dieselmotor of benzinemotor optimaal te laten presteren en aan de strengste milieu-eisen te laten voldoen, is een uitlaatgasturbo een mooie manier om dit te helpen bereiken. Dit gaat dan samen met allerlei zogeheten emissiebestrijdingssystemen en het moderne motormanagementsysteem.

In één adem met de turbo-motoren wordt tegenwoordig de emissiebestrijding genoemd – die achtereenvolgens kan bestaan uit EGR-klep, roetfilter en katalysator. Al deze onderdelen staan met elkaar in verbinding.

 

Wat gaat er dan mis?

De huidige milieu-systemen vergen nogal wat technieken die op en om de motor heen zitten, die zo hun gevoeligheden kennen. In vrijwel alle gevallen waarbij een auto bij ons gebracht wordt met typische klachten die bij een kapotte turbo horen, is dit te herleiden naar vervuiling. Vervuiling kan dan een gevolg zijn van eerder achterstallig onderhoud, een andere storing of zware bedrijfsomstandigheden. We zoomen achter elkaar op deze punten in:

Achterstallig onderhoud

Geheel anders als de reclames met “longlife”-onderhoud waarbij een auto nog maar eens in de 20.000 of 30.000km nieuwe motorolie nodig heeft, wordt in de praktijk vaak aan 2 dingen voorbij gegaan. Ten eerste geldt de vervangingstermijn voor motorolie alleen voor jonge auto’s tot zo’n 5 jaar (zolang de garantietermijn van de fabrikant loopt) die dan ook nog eens binnen door de fabrikant als “normale omstandigheden” gebruikt worden. Ten tweede wordt meer dan eens bij auto’s die weinig afstanden afleggen, ook niet meer aan de houdbaarheidsdatum van de motorolie gedacht. Een motor die namelijk (zeer) weinig afstanden maakt, vervuilt zijn olie veel sneller als een motor die regelmatig gedurende langere tijd op bedrijfstemperatuur blijft.

Andere storingen

Regelmatig komt het voor dat klanten binnenkomen met een te hoog oliepeil. Wat is er aan de hand? Er worden veelal korte afstanden gereden, maar de motorsturing wil ervoor zorgen dat het roetfilter zichzelf gaat reinigen. Om de temperatuur te verhogen, wordt extra brandstof ingespoten. Dit is dus niet om de motor op te laten lopen, maar enkel om het roetfilter te reinigen oftewel regenereren. Hierdoor hoort het roetfilter langer mee te gaan. Echter wordt bij te korte ritten de procedure niet voltooit. Resultaat: Stijgend oliepeil, omdat er diesel in de olie komt. Daardoor kan de motorolie slechter smeren en daar kan een turbo slecht tegen.

Een storing van een hele andere orde vinden we meer dan eens in het luchtfilter. Is het luchtfilter matig of ernstig vervuild, dan kan de turbo niet meer de juiste druk halen en gaat dan compenseren. Om alsnog de juiste turbodruk te halen, draait deze dan een (te) hoog toerental en slijt des te sneller. Ditzelfde effect kan optreden bij een verstopt roetfilter….

Zware bedrijfsomstandigheden

Wat zijn dat nu? Volgens de fabrikant onder andere stoffige omgevingen. Dit kan de Sahel of Sahara zijn, maar wat te denken van ons eigen Nieuw-Buinen wanneer de agrariërs de akkers omploegen? Er stuift dan een flinke hoeveelheid zand en stof door de regio waar luchtfilters beslist snel vol mee raken. Ook zware omstandigheden zijn bijvoorbeeld veel filerijden, veel stadsverkeer, veel korte ritten, veel lage snelheden en veel rijden met koude motor. Bij al deze omstandigheden vervuilt het inwendige van de motor in hoog tempo en kan schade aan de turbo zomaar ontstaan.

 

Wat nu?

Bovenstaande is maar een kleine greep uit mogelijke oorzaken en gevolgen, maar één ding is zeker: Om verzekerd te zijn van een zo lang mogelijke levensduur van de turbo is onderhoud op maat een absoluut vereiste. Daarom worden al onze vaste klanten op regelmatige basis uitgenodigd voor tussentijdse inspectie van de auto’s waarbij alle cruciale punten zorgvuldig geïnspecteerd worden. Zo kunnen de meeste gevallen van turboschade in de kiem worden gesmoord en waar dat te laat blijkt professioneel worden hersteld.

Want een turbo waar goed mee omgesprongen wordt, kan een (auto)leven lang mee 😉